Expertiză contabilă judiciară sau extrajudiciară

img_expertizax

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită  cunoştinţe de strictă specialitate. Expertizele contabile dispuse la cererea părţilor sau din oficiu în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile, ataşate sau nu unui proces penal se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

SC ALY CONTAB EXPERT SRL efectuează următoarele tipuri de expertize contabile:

  • expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile
  • expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspect civile ataşate litigiilor penale
  • expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale
  • expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale
  • alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi.