0

Contabilitate

contabilitate_ceccarŢinerea contabilităţii este primul test de management pe care trebuie să îl treacă întreprinzătorul. Dacă nu este bine ţinută contabilitatea, atunci controalele organelor statului  vor aduce asupra afacerii costuri cu amenzi şi penalităţi care vor afecta rentabilitatea. Contabilul este ca şi banii din perspectiva importanţei pentru business.

SC ALY CONTAB EXPERT SRL prestează următoarele servicii financiar-contabile:

 • contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale
 • contabilizarea salariilor
 • întocmirea balanţei lunare de verificare
 • întocmirea situaţiilor financiare anuale şi depunerea acestora la organele abilitate
 • certificarea situaţiilor financiare anuale
 • întocmirea Registrului jurnal şi completarea Registrului inventar pe baza datelor furnizate de client în urma inventarierii patrimoniului
 • întocmirea declaraţiilor privind obligaţiile fiscale la bugetul statului
 • furnizarea de informaţii pentru analiza economico-financiară a activităţii, personalizate pe necesităţile clientului
 • întocmirea statului de plată a salariilor
 • întocmirea documentelor privind încadrarea personalului, încetarea contractelor de muncă, modificări ale contractelor, depunerea on-line a registrului de evidenţă a salariaţilor REVISAL, întocmirea şi depunerea declaraţiei 112 (semnătura digitală)
 • consultanţă financiar-contabilă
 • analiza fluxurilor financiare,  a cash-flow-ului
 • analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit
 • analiza datoriilor şi creanţelor
 • analiza capitalurilor şi a imobilizărilor
 • consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă
 • acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii
 • elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor contabile ale firmei