Evaluare întreprinderi

Evaluarea prezintă un mare interes pentru activitatea economică şi funcţionarea pieţelor financiare. Evaluarea constituie un instrument de gestiune pentru orice conducător de întreprindere, deoarece acesta trebuie să descopere în întreprindere surse potenţiale de valoare şi să le exploateze în scopul creşterii valorii acţiunilor şi deci a bogăţiei acţionarilor.

Evaluarea reprezintă un complex de tehnici, procedee şi metode prin care un bun, o grupă de bunuri, un activ economic, un activ sau element intangibil, o întreprindere în ansamblul său sunt aduse din punct de vedere valoric la nivelul pieţei şi prin care li se asigură comparabilitatea cu aceasta.

Evaluarea economică şi financiară este singurul tip de evaluare bazat pe expertiză şi diagnostic şi care are drept obiectiv determinarea valorii de piaţă ( valorii de circulaţie ) a bunurilor şi întreprinderilor sau a unor valori derivate din valoare de piaţă.

SC ALY CONTAB EXPERT SRL efectuează următoarele tipuri de evaluări:

 • evaluări contabile: sunt cele prevăzute prin standardele şi normele contabile, folosite în scopul elaborării situaţiilor financiare ale întreprinderilor
 • evaluări administrative sunt cele prevăzute prin acte normative diverse
 • evaluări economice şi financiare: sunt singurele tipuri de evaluări bazate pe expertiză şi diagnostic şi care au ca ţintă finală determinarea valorii de piaţă, ţinând seama de condiţiile concrete de utilizare a bunurilor, de organizare şi funcţionare a întreprinderilor.

Evaluarea este necesară în următoarele situaţii:

 • ca instrument de măsurare a calităţii gestiunii întreprinderii
 • în tranzacţiile comerciale
 • ori de câte ori au loc schimbări în mărimea şi structura capitalului social al întreprinderii
 •  ori de câte ori au loc schimbări în numărul şi componenţa acţionarilor sau asociaţilor
 • pentru determinarea cursului de introducere la bursă
 • pentru calculul parităţii de schimb în cazul fuziunilor şi divizărilor
 • în acţiuni juridice cu scop patrimonial
 • în scopuri fiscale.