Alte servicii

SC ALY CONTAB EXPERT SRL prestează şi următoarele categorii de servicii:

Înfiinţări şi modificări  de firme :

 • Verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă;
 • Concepere şi redactare act constitutiv;
 • Înființare de filiale, sucursale, puncte de lucru;
 • Schimbare de sediu social, obţinere certificat nou de înregistrare, prelungirea valabilităţii sediului social;
 • Preluare societăţi comerciale; cesiune de părţi sociale;
 • Completare, restrângere sau recodificare obiecte de activitate;
 • Schimbare obiect activitate principală (obţinere certificat nou de înregistrare) sau activitate secundară;
 • Schimbare asociaţi, administratori sau prelungire mandate;
 • Schimbare denumire firmă, obţinere certificat nou de înregistrare;
 • Transformare formă juridică;
 • Majorare sau reducere capital social;
 • Îndreptări erori materiale;
 • Depunere şi menţionare acte în Registrul comerţului;
 • Obţinere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate;
 • Redactare juridică de contracte civile si comerciale, contracte comerciale internationale, contracte de munca (individuale si colective), acte juridice de dreptul muncii;
 • Redactare, atestare şi dare de dată certă pentru documente;
 • Concepere şi redactarea contract de comodat /închiriere pentru sediu sau punctul de lucru al firmei.

Consultanţă la începerea activităţii:

 • Înregistrare în scopuri de TVA;
 • Înregistrare  în Registrul Operatorilor Intracomunitari;
 • Consultanţă privind contabilitatea primară şi de gestiune specifică domeniului de activitate.