Audit financiar

auditAuditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, extercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

Auditul statutar reprezintă auditul situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate, aşa cum este prevăzut de legislaţia comunitară, transpusă în reglementările naţionale.

SC ALY CONTAB EXPERT SRL desfăşoară următoarele activităţi:

  • auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
  • auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale
  • misiuni de revizuire  a situaţiilor finaciare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare
  • audit intern.