0

Consultanță fiscală

img_consultanta_financiara

Profesionistul contabil furnizor de servicii fiscale trebuie să înţeleagă şi să se conformeze spiritului şi literei legilor, reglementărilor şi normelor profesionale cu consecvenţă şi fiind conştient că satisface un serviciu în interesul public. El este dator să propună prin opinia sa cea mai bună alternativă posibilă pentru clientul său.

SC ALY CONTAB EXPERT SRL prestează urmatoarele tipuri de servicii cu caracter fiscal:

  • studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal
  • participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale
  • întocmirea și depunerea declarației Intrastat
  • asistenţă în probleme de TVA şi impozite ( impozitul pe profit, impozitul pe venit, accize, impozite şi taxe locale)
  • fiscalitate imobiliară
  • asistarea clientului cu ocazia verificarilor efectuate de organele de control
  • vizarea declaraţiilor fiscale anuale
  • realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate
  • asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrativ-fiscale
  • întocmirea contestaţiilor de orice fel împotriva actelor emise de organele de control